صفحه اصلی فیلم های لیست پخش درباره ما وب رسمی
Persian
loading

CE FCC 1.25G Optical SFP Transceiver Module DWDM 1529.55nm

ویدیوهای دیگر
October 20, 2021
گپ
Quality SFP Optical Transceiver Module from China.
https://www.opticking.com/china-ce_fcc_1_25g_optical_sfp_transceiver_module_dwdm_1529_55nm-14139711.html
Shenzhen Opticking Technology Co.,Ltd quality manufacturer from China.
We can supply:
SFP Optical Transceiver Module : https://www.opticking.com/supplier-sfp_optical_transceiver_module-432438.html
SFP+ Transceiver Module : https://www.opticking.com/supplier-sfp_transceiver_module-440165.html
25G SFP28 LR : https://www.opticking.com/supplier-25g_sfp28_lr-434160.html
Welcome to visit our official website : http://www.opticking.com