نقشه سایت
شرکت
محصولات
ماژول فرستنده نوری SFP
SFP + ماژول گیرنده گیرنده
25G SFP28 LR
25G SFP28 SR
25G SFP28 ER
25G SFP28 CWDM
100G QSFP28 SR4
100G QSFP28 LR4
100G QSFP28 CWDM4
کابل نوری فعال
اتصال MPO MTP
بند ناف فیبر نوری
تقسیم کننده فیبر نوری PLC
1 2 3 4 5 6 7 8