پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >

کابینت فیبر نوری

چین محوطه

محوطه

ویدئو چین پچ پنل فیبر نوری 1U 96C MPO MTP LC تک حالته OM3 OM4

پچ پنل فیبر نوری 1U 96C MPO MTP LC تک حالته OM3 OM4

چین OPTICKING FTTH فیبر نوری PLC شکاف 1xN 2xN سفارشی

OPTICKING FTTH فیبر نوری PLC شکاف 1xN 2xN سفارشی

چین PON Network LC APC فیبر نوری PLC شکاف 1x32 فیبر شکاف

PON Network LC APC فیبر نوری PLC شکاف 1x32 فیبر شکاف

چین OEM ODM 1x32 Fiber Splitter SC PC Plug Box Isolation High For FTTH

OEM ODM 1x32 Fiber Splitter SC PC Plug Box Isolation High For FTTH

چین فیبر نوری منفعل منفعل 1x16 SC APC Splitter Pass GR-1209

فیبر نوری منفعل منفعل 1x16 SC APC Splitter Pass GR-1209

1 2