پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >
اجزای فیبر نوری
>

آداپتور فیبر نوری

چین آداپتور Singlemode OM3 SC Simplex FTTH SC Simplex Connector

آداپتور Singlemode OM3 SC Simplex FTTH SC Simplex Connector

چین آداپتور هیبریدی غیرفعال FC نر به LC زن

آداپتور هیبریدی غیرفعال FC نر به LC زن

چین SC APC Simplex Adapter MPO MTP Connector LC SC APC Adapter

SC APC Simplex Adapter MPO MTP Connector LC SC APC Adapter

چین OM3 LC Duplex Adapter MPO MTP Connector Duplex Multimode Lc Connector

OM3 LC Duplex Adapter MPO MTP Connector Duplex Multimode Lc Connector

چین اتصال دهنده مخابراتی FTTH Hybrid Adapter MPO MTP

اتصال دهنده مخابراتی FTTH Hybrid Adapter MPO MTP

چین OPTICKING Square Type FC Attenuator MPO MTP اتصال برای WAN / LAN

OPTICKING Square Type FC Attenuator MPO MTP اتصال برای WAN / LAN

1 2