پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >
ماژول های گیرنده نوری
>

فرستنده گیرنده 10G SFP+

چین ماژول نوری DWDM Duplex LC 10G SFP+ SMF 40km

ماژول نوری DWDM Duplex LC 10G SFP+ SMF 40km

چین 20km SFP + ماژول گیرنده TX1270nm / RX1330nm 10Gbps SFP +

20km SFP + ماژول گیرنده TX1270nm / RX1330nm 10Gbps SFP +

چین TX 1330nm / RX 1270nm 40KM 10G BIDI SFP + گیرنده نوری

TX 1330nm / RX 1270nm 40KM 10G BIDI SFP + گیرنده نوری

1 2 3 4