پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >
ماژول های گیرنده نوری
>

فرستنده گیرنده 25G SFP28

چین گیرنده نوری LC 25G SFP28 CWDM 25.78Gb/S

گیرنده نوری LC 25G SFP28 CWDM 25.78Gb/S

چین گیرنده نوری 25G SFP28 1310nm 10km Duplex LC

گیرنده نوری 25G SFP28 1310nm 10km Duplex LC

چین حالت تک حالت 40km 25G SFP28 ER 25Gbps LAN WDM SFP ماژول

حالت تک حالت 40km 25G SFP28 ER 25Gbps LAN WDM SFP ماژول

چین گیرنده نوری RoHS 1311nm 25G SFP28 CWDM 25G Ethernet LC

گیرنده نوری RoHS 1311nm 25G SFP28 CWDM 25G Ethernet LC

1 2