پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >
ماژول های گیرنده نوری
>

فرستنده و گیرنده 100G QSFP28

چین 1311nm 1331nm 100G QSFP28 CWDM4 10km فیبر نوری ماژول

1311nm 1331nm 100G QSFP28 CWDM4 10km فیبر نوری ماژول

چین ماژول نوری QSFP28 100G LR4 10km 1310nm

ماژول نوری QSFP28 100G LR4 10km 1310nm

چین فرستنده 4 کانال 100 گرم Base Lr4 1310nm 100G QSFP28 LR4

فرستنده 4 کانال 100 گرم Base Lr4 1310nm 100G QSFP28 LR4

چین 850nm 100M 100G QSFP28 SR4 QSFP28 MPO فرستنده و گیرنده

850nm 100M 100G QSFP28 SR4 QSFP28 MPO فرستنده و گیرنده

چین OPTICKING 100m 850nm QSFP Transceiver Module 100G QSFP28 SR4

OPTICKING 100m 850nm QSFP Transceiver Module 100G QSFP28 SR4

1 2