پیام فرستادن
صفحه اصلی > محصولات >

ماژول های گیرنده نوری

ویدئو چین 1535.04nm فرستنده گیرنده نوری DWDM سازگار با ماژول SFP 1.25G
چین ماژول نوری SM Fiber DR4 400G QSFP DD 10km 1310nm

ماژول نوری SM Fiber DR4 400G QSFP DD 10km 1310nm

چین گیرنده نوری LC 25G SFP28 CWDM 25.78Gb/S

گیرنده نوری LC 25G SFP28 CWDM 25.78Gb/S

چین 1311nm 1331nm 100G QSFP28 CWDM4 10km فیبر نوری ماژول

1311nm 1331nm 100G QSFP28 CWDM4 10km فیبر نوری ماژول

چین ماژول نوری LR8 400G QSFP DD 10 کیلومتری LWDM

ماژول نوری LR8 400G QSFP DD 10 کیلومتری LWDM

1 2 3 4 5 6 7 8